Mūsų veikla

Mūsų veikla yra savanoriška, pagrįsta laisva asmens valia ir laisvu apsisprendimu, už kurią negaunama piniginio atlygio. Motyvacija, kuria paremta ši veikla, skatina tokias vertybes kaip solidarumas, o tai sudaro atsvarą izoliacijai ir egoizmui.

Kita vertus, savanoriška veikla duoda didelės ir ilgalaikės patirties bei naudos patiems savanoriams, kurios įgyti kitais būdais taip pat neįmanoma. Ji skatina asmeninį tobulėjimą: vystosi socialinis sąmoningumas, bendrieji gebėjimai ir įgūdžiai, todėl savanoriams atsiveria daugiau galimybių darbo rinkoje ir aktyviam dalyvavimui visuomeniniame gyvenime. Taip pat sudaromos sąlygos neinstituciniam ir neformaliam mokymuisi.

Projektai

HOLA MADRID : https://sauletekis24.wordpress.com/2022/06/30/hola-madrid-2/